söndag 3 maj 2015

Karen Dalton - Something On Your Mind (Alternate Mix)Karin Dalton var Cherokee och växte upp i Oklahoma. Som tonåring tog hon sig till Greenwich
Village i New York. Med en fantastisk röst ställde hon sig på scen bredvid herrar
som Bob Dylan, Tim Hardin och Fred Neil. Karen var aldrig någon låtskrivare,
utan en tolkare av andras material. Detta hindrade inte henne från att göra
mycket personlig musik. Hennes starka personlighet gjorde att hon skapade
om andras material till helt unik Dalton musik. Framförallt är det i
hennes röst som personligheten hörs. Många har jämfört denna sårade, rossliga
stämma med Billie Hollidays, men det är orättvist mot de båda. Karen Dalton
låter framförallt Dalton och hennes hårda liv speglar sig i rösten.
Hon blev tidigt missbrukare och under de sista åren av sitt liv levde hon
som uteliggare. Hon dog 1993 i New York, bara 53 år gammal.

Lyssna på Karin Dalton. I tider av out of tune och röstskolor som får alla att låta likadant, så  är Daltons röst en befrielse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar