onsdag 7 maj 2014

POLITISK MUSIK , del 1

Nu i valtider passar det väl bra att fördjupa sig i politisk musik. Låt mig göra några högst personliga val bland allt som gjorts genom åren. Jag tar det i någorlunda kronologisk ordning och börjar med Billy Hollidays Strange Fruit. Den skrevs redan 1936. Titeln syftar på hur kropparna av lynchade svarta människor hänger från träden i den amerikanska Södern.Amerikansk arbetarrörelse var också tidiga med politisk musik. Woody Guthrie var en av få från den rörelsen som nådde utanför de politiska mötena och fick en stor publikI Sverige sjung Karl Gerard om den "Ökända hästen från Troja" redan 1940. Mitt under brinnande krig hånade han Hitler så skickligt att rädd, svensk polis förbjöd sjungandet av kupletten.Under tidigt sextiotal fick den politiska sången sin storhetsperiod i USA. Medborgarrättsrörelse och folkmusikvåg ledde fram till att några av Guthries gamla polare fick en andra vår, samtidigt kom det en hel hög med unga så kallade protestsångare. Bob Dylan var störst, men Phil Ohs var ännu mer politisk.Fortsättning följer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar